Kontakt

Rima Sium
Hair & Make-up Artist

Karlstraße 33
76133 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 170 888 10 11
Mail: info@rima-sium.com